1. Gara Orlat – poartă de intrare în comună şi punct de începere al itinerarului turistic. Construită în anul 1897, odată cu calea ferată Sibiu – Vinţu de Jos.

2. Troiţa de pe Cetatea Scurtă (Acropola Orlatului) – monument ridicat în memoria eroilor români jertfiţi pe aceste locuri în septembrie 1916.

3. Cetatea SALGO (încercare de reconstituire) – ridicată în sec. al XIII- lea pe dealul Zidul.

4. Mănăstirea Sfânta Treime – lucrările au fost începute în anul 1992. Pictura interioară executată în frescă neobizantină a fost finalizată în anul 2000.

5. Fosta Şcoală grănicerească a Regimentului I român de graniţă (1764 – 1851) – în prezent aici funcţionează muzeul comunei Orlat.

6. Biserica romano-catolică.

7. Monumentul Eroilor – ridicat în memoria eroilor comunei Orlat, căzuţi la datorie în cele două războaie mondiale.

8. Casa Parohială – aici a locuit între anii 1910-1916 şi 1918 – 1919 preotul scriitor Ion Agârbiceanu.

9. Biserica Sfântul Nicolae – ridicată între anii 1792 – 1796.

10. Expozitie muzeala de icoane pe sticla, sala tesatorilor a comunei Orlat – deschisa publicului in 2018.